Legislatie

Onorariile minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
Ordin nr. 2550/2006 din 14.11.2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 20.11.2006

Codul deontologic al executorului judecătoresc

LEGEA nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

STATUTUL Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc din 03.09.2010 ( Versiune actualizata la data de 13/06/2014)

REGULAMENTUL de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti din 05/02/2001 Publicat in Monitorul Oficial nr. 64 din 06/02/2001

Codul Civil ( versiune actualizata 2015)

Codul de Procedura Civila ( versiune actualizata 2015)

Codul Fiscal ( versiune actualizata 2015)