Licitatii

Licitatii Publice organizate in cadrul Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel – Slatina Olt.

In vederea participarii la licitatie, persoanele interesate vor depune o cautiune de participare la licitatie in cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitatiei. Aceasta cautiune va fi depusa pana la data si ora licitatiei. Adjudecatarul va achita diferenta de pret intre pretul maxim oferit si suma depusa pentru cautiune in maxim 30 de zile de la termenul fixat pentru licitatie.

Cei ce doresc sa participe la licitatie vor prezenta urmatoarele documente in original  inaintea inceperii licitatiei:

 • recipisa de consemnare si chitanta de depunere a cautiunii de participare sau ordinul de plata vizat de banca emitenta;
 • Cartea de identitate;
 • Oferta scrisa de pret;

Cautiunile vor fi platite in contul de consemnare nr RO68BTRL0290120280080100 deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Slatina, avand ca beneficiar B.E.J. SIMA ANTONEL; CUI RO29918725.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin.2 din Legea nr. 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului Electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa se prezinte oferta de cumparare.

Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel organizeaza urmatoarele licitatii la sediul biroului aflat in Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 43, bl. 43, parter, jud. Olt, la data si ora mentionate mai jos:

 • 26.09.2023, ora 1000, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica cotei de 4/16 din bunul imobil teren extravilan arabil in suprafata de 2179 mp situat in com. Plesoiu, tarla 70/1, parcela 26, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 54295 a com. Plesoiu, avand nr. cadastral 54295, proprietatea debitorului Dina Marcel Florian, cu domiciliul in Slatina, str. Crisan, nr. 25, bl. 25, sc. A, et. 4, ap. 29, jud. Olt, care datoreaza creanta creditorului initial (cedent) Secapital S.a.R.L., conform contract cesiune din data de 07.12.2017 – creditor actual (cesionar) InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Triq Sant’andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inregistrata la O.R.C. sub nr.C 62911, prin reprezentant conventional GĂNȚOI, FURCULIȚĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L., cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedura in Targoviste, bld. Independentei, nr. 2C, jud. Dambovita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 151/1479185/08.03.2007, emis de BRD Groupe Societe Generale SA.

  Pretul de pornire al licitatiei este de 1713 lei, adica 75 % din pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 13675/31.07.2023, intocmit de catre evaluatorul ANEVAR Predoiu Andreea, din cadrul SC EAST BRIDGE SRL.
 • 26.09.2023, ora 1100, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a cotei de 4/16 din bunul imobil teren extravilan arabil in suprafata de 5000 mp situat in com. Plesoiu, tarla 71/1, parcela 21, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 52591 a com. Plesoiu, avand nr. cadastral 52591, proprietatea debitorului Dina Marcel Florian, cu domiciliul in Slatina, str. Crisan, nr. 25, bl. 25, sc. A, et. 4, ap. 29, jud. Olt, care datoreaza creanta creditorului initial (cedent) Secapital S.a.R.L., conform contract cesiune din data de 07.12.2017 – creditor actual (cesionar) InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Triq Sant’andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inregistrata la O.R.C. sub nr.C 62911, prin reprezentant conventional GĂNȚOI, FURCULIȚĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L., cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedura in Targoviste, bld. Independentei, nr. 2C, jud. Dambovita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 151/1479185/08.03.2007, emis de BRD Groupe Societe Generale SA.

  Pretul de pornire al licitatiei este de 3927 lei, adica 75 % din pretul stabilitprin raportul de evaluare nr. 13675/31.07.2023, intocmit de catre evaluatorul ANEVAR Predoiu Andreea, din cadrul SC EAST BRIDGE SRL.

 • 26.09.2023, ora 1200, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a cotei de 4/16 din bunul imobil teren extravilan arabil in suprafata de 3181 mp situat in com. Plesoiu, tarla 70/1, parcela 64, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 54333 a com. Plesoiu, avand nr. cadastral 54333, proprietatea debitorului Dina Marcel Florian, cu domiciliul in Slatina, str. Crisan, nr. 25, bl. 25, sc. A, et. 4, ap. 29, jud. Olt, care datoreaza creanta creditorului initial (cedent) Secapital S.a.R.L., conform contract cesiune din data de 07.12.2017 – creditor actual (cesionar) InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Triq Sant’andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inregistrata la O.R.C. sub nr.C 62911, prin reprezentant conventional GĂNȚOI, FURCULIȚĂ ȘI ASOCIAȚII S.P.A.R.L., cu adresa pentru comunicarea tuturor actelor de procedura in Targoviste, bld. Independentei, nr. 2C, jud. Dambovita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 151/1479185/08.03.2007, emis de BRD Groupe Societe Generale SA.

  Pretul de pornire al licitatiei este de 2491.50 lei, adica 75 % din pretul stabilit prin raportul de evaluare nr. 13675/31.07.2023, intocmit de catre evaluatorul ANEVAR Predoiu Andreea, din cadrul SC EAST BRIDGE SRL.