Licitatii

Licitatii Publice organizate in cadrul Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel – Slatina Olt.

In vederea participarii la licitatie, persoanele interesate vor depune o cautiune de participare la licitatie in cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitatiei. Aceasta cautiune va fi depusa pana la data si ora licitatiei. Adjudecatarul va achita diferenta de pret intre pretul maxim oferit si suma depusa pentru cautiune in maxim 30 de zile de la termenul fixat pentru licitatie.

Cei ce doresc sa participe la licitatie vor prezenta urmatoarele documente in original  inaintea inceperii licitatiei:

  • recipisa de consemnare si chitanta de depunere a cautiunii de participare sau ordinul de plata vizat de banca emitenta;
  • Cartea de identitate;
  • Oferta scrisa de pret;

Cautiunile vor fi platite in contul de consemnare nr RO68BTRL0290120280080100 deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Slatina, avand ca beneficiar B.E.J. SIMA ANTONEL; CUI RO29918725.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin.2 din Legea nr. 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului Electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa se prezinte oferta de cumparare.

Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel organizeaza urmatoarele licitatii la sediul biroului aflat in Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt, la data si ora mentionate mai jos:

  • 12.12.2018, ora 1100, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului spatiu comercial in suprafata utila de 83.75 mp impreuna cu cota-parte de 17.25 mp din partile indivize comune si 21 mp suprafata indiviza din terenul aferent in folosinta, situat in Rovinari, bulevardul Minerilor, nr. 9, bl. L1, sc. 5, parter, jud. Gorj, inscris in Cartea Funciara nr. 35043-C1-U4 a loc. Rovinari, avand nr. cadastral 35043-C1-U4, proprietatea garantului ipotecar SC PREST CONSTRUCT SRL, cu sediul in Rovinari, str. Minerilor, nr. 9, bl. L1, sc. 1, parter, jud. Gorj, avand nr. inreg. ORC J18/278/2002 si CUI 14781114, la cerererea creditoarei Banca Transilvania SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/4155/1993 si CUI RO5022670 atribut fiscal RO, prin mandatar Improvement Credit Collection SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. G. Baritiu nr 1, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/2140/2016 si CUI 32011970 si adresa pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti, Sos. Ion Ionescu de la Brad, nr 1A, cladirea Baneasa Airport Tower, Etaj 6, sector 1 in baza titlului executoriu contract de credit nr. 45/25.03.2011 cu AA nr. 01/45/22.03.2012 emis de Banca Transilvania Sucursala Targu-Jiu si accesoriul acestuia contract de ipoteca nr. 45/IPO/01/25.03.2011 avand incheiere de autentificare nr. 433/25.03.2011 de catre BNP Claudiu Manta. Pretul de pornire al licitatiei este de 143.250 lei adica 75% din pretul de evaluare si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 6515/02.07.2018 de catre expertul judiciar Popescu Aurelian-Pavel.