Licitatii

Licitatii Publice organizate in cadrul Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel – Slatina Olt.

In vederea participarii la licitatie, persoanele interesate vor depune o cautiune de participare la licitatie in cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitatiei. Aceasta cautiune va fi depusa pana la data si ora licitatiei. Adjudecatarul va achita diferenta de pret intre pretul maxim oferit si suma depusa pentru cautiune in maxim 30 de zile de la termenul fixat pentru licitatie.

Cei ce doresc sa participe la licitatie vor prezenta urmatoarele documente in original  inaintea inceperii licitatiei:

  • recipisa de consemnare si chitanta de depunere a cautiunii de participare sau ordinul de plata vizat de banca emitenta;
  • Cartea de identitate;
  • Oferta scrisa de pret;

Cautiunile vor fi platite in contul de consemnare nr RO68BTRL0290120280080100 deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Slatina, avand ca beneficiar B.E.J. SIMA ANTONEL; CUI RO29918725.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin.2 din Legea nr. 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului Electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa se prezinte oferta de cumparare.

Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel organizeaza urmatoarele licitatii la sediul biroului aflat in Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt, la data si ora mentionate mai jos:

 

  • 07.11.2017, orele 1200, va avea loc la sediul Biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren intravilan in suprafata de 2300 mp situat in tarla 30, parcela 51, Slatina, str. Panselelor, nr.50, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 52857 a localitatii Slatina (provenita din conversia pe hartie a CF 14804), avand numar cadastral 4503, proprietatea garantilor constituitori Badoi Dragos Florin si Badoi Patricia, ambii cu domiciliul in Slatina, str. Aleea Independentei, bl.M1, sc.1, et.3, ap.10, jud. Olt, care datoreaza creditorului Banca Transilvania SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/4155/1993 si CUI RO5022670 atribut fiscal RO, prin mandatar Improvement Credit Collection SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. G. Baritiu nr 1, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/2140/2016 si CUI 32011970 suma de 509.000 lei cu titlu de credit si dobânzi la care se vor adăuga dobânzi penalizatoare conform contract de ipoteca rang I nr. 84/IPO/01/21.02.2008, avand incheiere de autentificare nr. 206/21.02.2008 de catre BNP Ruscu Rodica, contract de ipoteca rang II nr. AA2/84/IPO/01/28.10.2010, avand incheiere de autentificare nr. 2994/28.10.2010 de catre BNPA Rodica Buicescu si Victor Ciprian Dicu,  accesorii ale contractului de credit nr. 84/21.02.2008 si ale actelor sale aditionale nr. AA1/24.06.2009 si AA2/28.10.2010 si contractul de ipoteca rang III nr. AA2/122/IPO/02/28.10.2010, avand incheiere de autentificare 2995/28.10.2010 de catre BNPA Rodica Buicescu si Victor Ciprian Dicu, accesoriu al contractului de credit nr. 122/06.03.2007 si al actelor sale aditionale nr. AA1/24.06.2009 si AA2/28.10.2010. Pretul de pornire al licitatiei este de 277.500 lei adica 75% din pretul de evaluare

 

  • 09.11.2017, ora 1200, va avea loc la sediul la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Sima Antonel – Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt, vanzarea la licitatie publica a imobilului „ teren intravilan in suprafata de 1000 mp situat in sat Olari, com. Pirscoveni, tarla T18, parcela 43 jud. Olt impreuna cu constructie in suprafata de 37 mp, fara carte funciara si numar cadastral, proprietatea debitorului Putureanu Nicolae. Imobilul este grevat de somatia imobiliara de plata nr. 1475/23.07.2013 pentru suma de 6447 lei in favoarea Bancii Transilvania SA prin BEJ Sima Antonel. Pretul de pornire a licitatiei este de 20.250 lei. Se precizeaza ca este al 9 lea termen de licitatie iar potrivit art. 509 alin.5 c.p.civ pretul de pornire al licitatiei va fi de 75% din pretul de evaluare