Licitatii

Licitatii Publice organizate in cadrul Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel – Slatina Olt.

In vederea participarii la licitatie, persoanele interesate vor depune o cautiune de participare la licitatie in cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitatiei. Aceasta cautiune va fi depusa pana la data si ora licitatiei. Adjudecatarul va achita diferenta de pret intre pretul maxim oferit si suma depusa pentru cautiune in maxim 30 de zile de la termenul fixat pentru licitatie.

Cei ce doresc sa participe la licitatie vor prezenta urmatoarele documente in original  inaintea inceperii licitatiei:

 • recipisa de consemnare si chitanta de depunere a cautiunii de participare sau ordinul de plata vizat de banca emitenta;
 • Cartea de identitate;
 • Oferta scrisa de pret;

Cautiunile vor fi platite in contul de consemnare nr RO68BTRL0290120280080100 deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Slatina, avand ca beneficiar B.E.J. SIMA ANTONEL; CUI RO29918725.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin.2 din Legea nr. 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului Electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa se prezinte oferta de cumparare.

Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel organizeaza urmatoarele licitatii la sediul biroului aflat in Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt, la data si ora mentionate mai jos:

 

 • 20.02.2018, orele 0900, va avea loc la sediul Biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren intravilan in suprafata de 2300 mp situat in tarla 30, parcela 51, Slatina, str. Panselelor, nr.50, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 52857 a localitatii Slatina (provenita din conversia pe hartie a CF 14804), avand numar cadastral 4503, proprietatea garantilor constituitori Badoi Dragos Florin si Badoi Patricia, ambii cu domiciliul in Slatina, str. Aleea Independentei, bl.M1, sc.1, et.3, ap.10, jud. Olt, care datoreaza creditorului Banca Transilvania SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/4155/1993 si CUI RO5022670 atribut fiscal RO, prin mandatar Improvement Credit Collection SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. G. Baritiu nr 1, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/2140/2016 si CUI 32011970 suma de 509.000 lei cu titlu de credit si dobânzi la care se vor adăuga dobânzi penalizatoare conform contract de ipoteca rang I nr. 84/IPO/01/21.02.2008, avand incheiere de autentificare nr. 206/21.02.2008 de catre BNP Ruscu Rodica, contract de ipoteca rang II nr. AA2/84/IPO/01/28.10.2010, avand incheiere de autentificare nr. 2994/28.10.2010 de catre BNPA Rodica Buicescu si Victor Ciprian Dicu,  accesorii ale contractului de credit nr. 84/21.02.2008 si ale actelor sale aditionale nr. AA1/24.06.2009 si AA2/28.10.2010 si contractul de ipoteca rang III nr. AA2/122/IPO/02/28.10.2010, avand incheiere de autentificare 2995/28.10.2010 de catre BNPA Rodica Buicescu si Victor Ciprian Dicu, accesoriu al contractului de credit nr. 122/06.03.2007 si al actelor sale aditionale nr. AA1/24.06.2009 si AA2/28.10.2010. Pretul de pornire al licitatiei este de 277.500 lei adica 75% din pretul de evaluare

 

 • 20.02.2018, orele 1000, va avea loc la sediul Biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 3209 mp din acte (2636 mp din masuratori) impreuna cu constructiile C1- casa de locuit in suprafata de 175 mp, C2- anexa 1 in suprafata de 73 mp, C3- anexa 2 in suprafata de 171 mp, situat in intravilanul comunei Plesoiu, sat Doba, jud. Olt, T13, parcelele 687, 688 si 689, inscrise in cartea funciara nr. 50493 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 10) a comunei Plesoiu, avand nr. cadastrale 36, 36-C1, 36-C2 si 36-C3, proprietatea garantilor ipotecari Popescu Maria Ana cu domiciliul in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 6, bl. 6, sc. B, et.1, ap. 3, jud. Olt si Popescu Alexandru – defunct, avand ca mostenitori acceptanti pe Popescu Maria Ana – sotie, cu domiciliul in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 6, bl. 6, sc. B, et.1, ap. 3, jud. Olt, Serbanoiu Cristiana Daniela – fiica, cu domiciliul in Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 6, bl. 6, sc. B, et.1, ap. 3, jud. Olt si Neacsa Florina – fiica, cu domiciliul in Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 27, bl. 27, sc. A, et.1, ap.1, jud. Olt, care datoreaza creditorului Banca Transilvania SA, cu sediul in Cluj Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/4155/1993 si CUI RO5022670 atribut fiscal RO, prin mandatar Improvement Credit Collection SRL, cu sediul social in Cluj- Napoca, str. G. Baritiu nr 1, jud. Cluj, avand nr. inreg. ORC J12/2140/2016 si CUI 32011970 suma de 161826.9 lei din care 152985.87 lei cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 8841.03 lei cheltuieli de executare silita conform contract de credit nr. 207/16.10.2012 si AA1/14.11.2013 impreuna cu accesoriul acestuia contract de ipoteca nr. 207/IPO/01/16.10.2012 avand incheiere de autentificare nr. 1702/16.10.2012 de BNPA Rodica Buicescu si Victor Ciprian Dicu.  Pretul de pornire al licitatiei este de 187.500 lei adica 75% din pretul de evaluare

 

 • 20.02.2018, orele 1100, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10 bl. 43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in sat Tonesti, com. Simburesti, jud. Olt, terenul reprezentand bun propriu al garantului ipotecar Lapadat Marin, conform adeverintei nr. 18/08.01.2004 eliberarata de Primaria comunei Simburesti cu incheierea de intabulare nr. 120/14.01.2004, inscris in Cartea Funciara nr. 50024 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 29) a localitatii Samburesti, avand numar cadastral 78, imobil in suprafata totala de 3803.42 mp, situat in intravilan, cu destinatia curti-constuctii, arabil si vii, iar constructiile: C1 – casa de locuit in suprafata construita de 206.42 mp, avand P+1, compusa la parter din bucatarie, hol, dormitor, baie, baie, camera de zi, hol, dormitor, baie, hol, terasa si la etaj din dormitor, hol, dormitor, baie, baie, birou, balcon inchis, dormitor; C2 – anexa in suprafata construita de 51.39 mp; C3 – anexa in suprafata construita de 42.94 mp; C4- anexa in suprafata construita de 24.32 mp; C5- anexa in suprafata construita de 42.65 mp; C6 – anexa in suprafata construita de 55.08 mp; C7 – anexa in suprafata construita de 22.37 mp; C8 – anexa in suprafata construita de 28.25 mp, inscrise in Cartea Funciara nr. 50024 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 29) a localitatii Samburesti, avand numar cadastral 78, reprezentand proprietatea garantilor ipotecari Lapadat Marin si Lapadat Victoria, cu domiciliul in com. Simburesti, sat Tonesti, jud. Olt, dobandite prin edificare in timpul casatoriei, care datoreaza creditorului SC OTP FACTORING SRL, cu sediul in Bucuresti, bld. Dacia, nr. 83, avand nr. inreg. ORC J40/9616/2009 si CUI 26053645, avand sediul ales pentru comunicarea tuturor documentelor in Bucuresti, str. Nicolae Caramfil, nr. 79, et. 3, sector 1, suma de 1033897 lei cu titlu de credit si dobânzi la care se vor adăuga dobânzi penalizatoare conform contractului de credit in baza titlului executoriu contract de credit nr. R40002007001273/22.03.2007 impreuna cu actele aditionale nr. 1/21.03.2008; 2/04.04.2008; 3/04.08.2008; 4/04.11.2008; 5/30.01.2009; 6/27.02.2009 si 7/02.03.2009 emise de OTP Bank Romania SA si accesoriul acestora contract de ipoteca autentificat cu nr. 236/22.03.2007 catre BNP Elena Paraschiv impreuna cu Incheiere de indreptare a erorii materiale nr. 1906/13.04.2007 emisa de BNP Elena Paraschiv. Pretul de pornire al licitatiei este de 94237 lei, adica 50 % din pretul de evaluare

 

 • 20.02.2018, ora 1200, va avea loc la sediul la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Sima Antonel – Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt, vanzarea la licitatie publica a imobilului „ teren intravilan in suprafata de 1000 mp situat in sat Olari, com. Pirscoveni, tarla T18, parcela 43 jud. Olt impreuna cu constructie in suprafata de 37 mp, fara carte funciara si numar cadastral, proprietatea debitorului Putureanu Nicolae. Imobilul este grevat de somatia imobiliara de plata nr. 1475/23.07.2013 pentru suma de 6447 lei in favoarea Bancii Transilvania SA prin BEJ Sima Antonel. Pretul de pornire a licitatiei este de 20.250 lei. Se precizeaza ca este al 10 lea termen de licitatie iar potrivit art. 509 alin.5 c.p.civ pretul de pornire al licitatiei va fi de 75% din pretul de evaluare

 

 • 06.03.2018, ora 1000, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament garsoniera compusa din dormitor si baie in suprafata de 10.36 mp si terenul aferent in indiviziune in suprafata de 4 mp, situat in Slatina, str. Draganesti, nr.23, bl. G2, sc.A, et.4, ap.65, jud. Olt, inscris in cartea funciara nr. 50694-C1-U18 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 2075) a muncipiului Slatina, avand nr. cadastral 6/1;65, proprietatea debitorului Bibisica Constantin, cu domiciliul in Slatina, str. Draganesti, nr. 23, bl. G2, sc. A, et. 4, ap. 65, jud. Olt, care datoreaza creditoarei InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inreg. la O.R.C. sub nr. C62911, prin reprezentant conventional Kruk Romania SRL persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7, 8, 9, sector 3, nr. inreg. ORC J40/3301/2007, avand CUI 21114156, atribut fiscal RO, suma de 12630.07 lei din care 11268.07 lei cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 1362 lei cheltuieli de executare silita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 2008611713/25.07.2008  emis de Banca Comerciala Romana SA. Pretul de pornire al licitatiei este de 22.833 lei si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 6949/06.06.2016.

 

 • 06.03.2018, ora 1100, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren arabil intravilan, fara constructii,  in suprafata de 2000 mp situat in Slatina, str. Agricultorului, nr. 4, Tarla 25, Parcela 11/4, jud. Olt, inscris in Cartea Funciara nr. 53564 a mun. Slatina, avand nr. cadastral 53564, proprietatea debitorului Neacsu Mirel Jean, cu domiciliul in Slatina, str. Agricultorului, nr. 2, jud. Olt, care datoreaza creditoarei InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inreg. la O.R.C. sub nr. C62911, prin reprezentant conventional Kruk Romania SRL persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7, 8, 9, sector 3, nr. inreg. ORC J40/3301/2007, avand CUI 21114156, atribut fiscal RO, suma de 8110 lei din care 7229 lei cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 881 lei cheltuieli de executare silita in baza titlului executoriu contract de credit nr. contract de credit nr. 6632/14.06.2006 emis de Banca Comerciala Romana SA. Pretul de pornire al licitatiei este de 174.580 lei si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 1338/08.02.2018

 

 • 06.03.2018, ora 1200, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren intravilan in suprafata masurata de 559 mp (552 mp din acte) impreuna cu constructie C1 in suprafata construita la sol de 222 mp si suprafata utila de 170.84 mp compusa din locuinta, brutarie, magazin si dependinte, situate in com. Oprisor, jud. Mehedinti, inscrise in Cartea Funciara nr. 50067 (provenita din conversia de pe hartie a CF 349) a comunei Oprisor, avand numar cadastral 50067 (nr. cadastral vechi 437), proprietatea debitorilor Blejdea Alexandru si Blejdea Valentina, cu domiciliul in com. Oprisor, sat. Oprisor, jud. Mehedinti, care datoreaza creditoarei InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inreg. la O.R.C. sub nr. C62911, prin reprezentant conventional Kruk Romania SRL persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7, 8, 9, sector 3, nr. inreg. ORC J40/3301/2007, avand CUI 21114156, atribut fiscal RO suma 29397.90 lei din care 26705.90 lei cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 2692 lei cheltuieli de executare silita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 2813200/05.08.2008 emis de BRD Groupe Societe Generale SA. Pretul de pornire al licitatiei este de 147.272 lei si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 1344/08.02.2018

 

 • 06.03.2018, ora 1300, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren extravilan in suprafata masurata de 5729 mp (5700 mp din acte) situat in com. Oprisor, T 61 III, P27, jud. Mehedinti, inscris in Cartea Funciara nr. 51643 (provenit din converisa de pe hartie a CF 251) a comunei Oprisor, avand numar cadastral 153, proprietatea debitorilor Blejdea Alexandru si Blejdea Valentina, cu domiciliul in com. Oprisor, sat. Oprisor, jud. Mehedinti, care datoreaza creditoarei InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inreg. la O.R.C. sub nr. C62911, prin reprezentant conventional Kruk Romania SRL persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7, 8, 9, sector 3, nr. inreg. ORC J40/3301/2007, avand CUI 21114156, atribut fiscal RO suma 29397.90 lei din care 26705.90 lei cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 2692 lei cheltuieli de executare silita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 2813200/05.08.2008 emis de BRD Groupe Societe Generale SA. Pretul de pornire al licitatiei este de 6400 lei si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 1345/08.02.2018

 

 • 06.03.2018, ora 1400, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului teren extravilan in suprafata masurata de 4990 mp (5000 mp din acte) situat in com. Oprisor, T 20 II, P14, jud. Mehedinti, inscris in Cartea Funciara nr. 51644 (provenita din converisa de pe hartie a CF 249) a comunei Oprisor, avand numar cadastral 155, proprietatea debitorilor Blejdea Alexandru si Blejdea Valentina, cu domiciliul in com. Oprisor, sat. Oprisor, jud. Mehedinti, care datoreaza creditoarei InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inreg. la O.R.C. sub nr. C62911, prin reprezentant conventional Kruk Romania SRL persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7, 8, 9, sector 3, nr. inreg. ORC J40/3301/2007, avand CUI 21114156, atribut fiscal RO suma 29397.90 lei din care 26705.90 lei cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 2692 lei cheltuieli de executare silita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 2813200/05.08.2008 emis de BRD Groupe Societe Generale SA. Pretul de pornire al licitatiei este de 5600 lei si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 1346/08.02.2018