Licitatii

Licitatii Publice organizate in cadrul Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel – Slatina Olt.

In vederea participarii la licitatie, persoanele interesate vor depune o cautiune de participare la licitatie in cuantum de 10% din valoarea de pornire a licitatiei. Aceasta cautiune va fi depusa pana la data si ora licitatiei. Adjudecatarul va achita diferenta de pret intre pretul maxim oferit si suma depusa pentru cautiune in maxim 30 de zile de la termenul fixat pentru licitatie.

Cei ce doresc sa participe la licitatie vor prezenta urmatoarele documente in original  inaintea inceperii licitatiei:

  • recipisa de consemnare si chitanta de depunere a cautiunii de participare sau ordinul de plata vizat de banca emitenta;
  • Cartea de identitate;
  • Oferta scrisa de pret;

Cautiunile vor fi platite in contul de consemnare nr RO68BTRL0290120280080100 deschis la Banca Transilvania SA – Sucursala Slatina, avand ca beneficiar B.E.J. SIMA ANTONEL; CUI RO29918725.

De asemenea, in conditiile art. 35 alin.2 din Legea nr. 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii imobiliare s-a facut si prin intermediul Registrului Electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.

Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta data sa se prezinte oferta de cumparare.

Birou Executor Judecatoresc Sima Antonel organizeaza urmatoarele licitatii la sediul biroului aflat in Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl. 43, parter, jud. Olt, la data si ora mentionate mai jos:

 

  • 03.07.2018, ora 1000, va avea loc la sediul biroului executorului judecatoresc Sima Antonel din Slatina, bld. Nicolae Titulescu, nr. 10, bl.43, parter, jud. Olt vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament compus din 3 camere si dependinte, in suprafata utila de 56.42 mp, situat in Craiova, ale. Hortensiei, nr. 5, bl. 154F, sc. 1, ap. 15, jud. Dolj inscris in Cartea Funciara nr. 200472-C1-U9 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 27101) a municipiului Craiova, avand nr. cadastral 7681/5, proprietatea debitorilor Sandulescu Aurelia si Sandulescu George, cu domiciliul in Craiova, ale. Hortensiei, nr. 5, bl. 154F, sc. 1, ap. 15, jud. Dolj, care datoreaza creditoarei InvestCapital LTD persoana juridica straina cu sediul social in The Hub, Suite E101, Triq Sant’ Andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, inreg. la O.R.C. sub nr. C62911, prin reprezentant conventional Kruk Romania SRL persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, parter si etajele 7, 8, 9, sector 3, nr. inreg. ORC J40/3301/2007, avand CUI 21114156, atribut fiscal RO suma 79840.34 lei din care 73059.34 lei (echivalentul a 16220.99 eur) cu titlu de credit la care se adauga dobinzile prevazute in contractul de credit si 6781 lei cheltuieli de executare silita in baza titlului executoriu contract de credit nr. 70374054/22.08.2008 completat cu actele aditionale nr. 1/05.05.2010 si nr. 2/29.09.2010 emise de Unicredit Tiriac Bank SA.
    Pretul de pornire al licitatiei este de 262.516 lei si a fost stabilit prin raportul de evaluare nr. 5657/04.06.2018 de catre expertul judiciar Cojocaru Adrian Ovidiu