Onorarii

   Onorariile sunt stabilite conform, Ordinului nr. 2550/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 936 din 20.11.2006.

   Avansul perceput la executarea silită variază în funcţie de complexitatea cauzei şi este stabilit de comun acord de către executorul judecătoresc şi partea care solicită îndeplinirea actului de executare.